نوبت دهی بيمارستان قدس سنندج

نوبت دهی بيمارستان قدس سنندج

2 دیدگاه 1 آبان 1399 چاپ خبر بازدید: 26177
نوبت دهی بيمارستان قدس سنندج
نوبت دهی بيمارستان قدس سنندج
شماره تماس بيمارستان قدس سنندج: 08733660025

آدرس: استان کردستان ، سنندج ، خیابان پاسداران نرسیده به دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، مرکز پزشکی آموزشی ودرمانی قدس

برنامه کاری بيمارستان قدس سنندج

نوبت دهی بيمارستان قدس سنندج

شماره تماس بيمارستان قدس سنندج:  08733660025

آدرس: استان کردستان ، سنندج ، خیابان پاسداران نرسیده به دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، مرکز پزشکی آموزشی ودرمانی قدس

برنامه کاری بيمارستان قدس سنندج

مرکز درمانی کلینیک درمانگاه پزشک شیفت شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بيمارستان قدس سنندج کلینیک تخصصی بیمارستان قدس درمانگاه روانپزشکی 1 آزاد معروفی (متخصص روانپزشكي) صبح ساعت شروع: 09:30            
حمید معتصمی (متخصص روانپزشكي) صبح           ساعت شروع: 10:30  
رضا ویسانی فر (متخصص روانپزشكي) صبح     ساعت شروع: 10:30        
علیرضا ناظمی (متخصص روانپزشكي) صبح       ساعت شروع: 08:30      
مرضیه مقدم (متخصص روانپزشكي) صبح       ساعت شروع: 10:30 ساعت شروع: 10:30    
نرگس شمس علیزاده (متخصص روانپزشكي) صبح   ساعت شروع: 09:30          

 

مرکز درمانی کلینیک درمانگاه پزشک شیفت شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بيمارستان قدس سنندج کلینیک روانپزشکی خانواده درمانگاه روانپزشکی 1 رضا ویسانی فر (متخصص روانپزشكي) عصر   ساعت شروع: 16:00   ساعت شروع: 16:00      
سارا کمالی اردکانی (متخصص اعصاب و روان) عصر     ساعت شروع: 18:00        
مرضیه مقدم (متخصص روانپزشكي) عصر   ساعت شروع: 16:00   ساعت شروع: 16:00      

 

برای دریافت نوبت کلیک کنید

سامانه نوبت دهی به نوبه