This page needs JavaScript activated to work. دکتر الهام شکری
دکتر الهام شکری
دکتر الهام شکری
اطلاعات تماس پزشک
تخصص ها
  • دندانپزشکی
تحصیلات / آکادمی
افتخارات و جوایز
دریافت نوبت یا مشاوره با پزشک
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از پزشک هستید انتخاب کنید.
نوبت های امروز
ردیف بیمار زمان نوبت مطب
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
مطب دکتر الهام شکری 08733233496 سنندج،خیابان شهید تعریف،روبروی بانک رفاه،کوچه نیلوفر،ساختمان پزشکان مدیکا،طبقه2
درباره من
نمایش بر روی نقشه