نوبت دهی بيمارستان فجر مريوان

نوبت دهی بيمارستان فجر مريوان
کلینیک ویژه بیمارستان فجر

برنامه کلینیک ویژه بیمارستان فجر

 

مرکز درمانی کلینیک درمانگاه پزشک شیفت شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بيمارستان فجر مريوان کلینیک ویژه بیمارستان فجر درمانگاه ارتوپدی اکبر سنگری (متخصص ارتوپدی) عصر   ساعت شروع: 16:30     ساعت شروع: 16:30    
هیوا محمدیان (متخصص ارتوپدی) صبح   ساعت شروع: 08:30   ساعت شروع: 08:30      
کامل دستوره (متخصص ارتوپدی) صبح ساعت شروع: 08:30         ساعت شروع: 08:30  
درمانگاه اعصاب و روان افروز احمدی قادیکلایی (متخصص اعصاب و روان) صبح ساعت شروع: 10:00 ساعت شروع: 10:00 ساعت شروع: 10:00        
درمانگاه چشم پزشکی فریده مراد پسندی (جراح و چشم پزشک) صبح ساعت شروع: 07:30            
درمانگاه داخلی احمد نادری (متخصص داخلی) صبح         ساعت شروع: 10:30    
شاپور احمدی (متخصص داخلی) صبح       ساعت شروع: 11:30      
فتح اله مرادی (متخصص داخلی) صبح     ساعت شروع: 10:00        
مرضیه خدادادی (متخصص داخلی و سرطان) صبح           ساعت شروع: 09:30  
کیومرث شافعی (متخصص داخلی) صبح   ساعت شروع: 10:00          
درمانگاه گوش حلق و بینی معصومه کابلی (متخصص گوش و حلق و بيني (ENT)) صبح     ساعت شروع: 11:00     ساعت شروع: 10:00  
درمانگاه کلیه(اورولوژ) نیلوفر رستمی نژاد (متخصص كليه (اورولوژي)) صبح   ساعت شروع: 11:00       ساعت شروع: 10:00  
دزمانگاه مغزو اعصاب سبحان حسن زاده (متخصص نورولوژي) عصر ساعت شروع: 17:00 ساعت شروع: 17:00 ساعت شروع: 17:00 ساعت شروع: 17:00 ساعت شروع: 17:00    
آرمان حبیبی (متخصص مغز و اعضاب (نورولوژي)) صبح   ساعت شروع: 08:30     ساعت شروع: 08:30    

 

برای دریافت نوبت کلیک کنید