نوبت دهی دکتر آزاد فتاحی راد

نوبت دهی دکتر آزاد فتاحی راد

متخصص داخلی

  

 

معرفی مطب های دکترآزاد فتاحی راد
نام مطب تلفن آدرس
دکتر فتاحی راد 08733299318 سنندج میدان سنه دژ روبروی ساختمان انتقال خون ساختمان پزشکان سنه دژ طبقه اول

 

 

 

 

 

برای دریافت نوبت دکتر آزاد فتاحی راد کلیک کنید