This page needs JavaScript activated to work. به نوبه نوبت دهی پزشکان کردستان
 دکتر عماد فخروئیان ، متخصص عماد فخروئیان ، متخصص مغز و اعصاب سقز، بهترین متخصص مغز و اعصاب سقز ، عماد فخروییان متخصص مغز و اعصاب ، دکتر عماد فخروییان سقز

دکتر عماد فخروئیان

7 آبان 1399 1139

دکتر عماد فخروئیان متخصص بیماریهای مغز و اعصاب، ستون فقرات از داشگاه شهید بهشتی

انجام خدمات :نوار مغزی ، نوار عصب و نوار چشم در مطب دکتر فخروئیان
آدرس مطب دکتر عماد فخروئیان : سقز ، میدان جمهوری ، جنب داروخانه شبانه روزی (سابق) ، ساختمان پزشکان مهر
تلفن :۰۸۳۶۲۱۶۰۹۲