This page needs JavaScript activated to work. دلشاد نصراللهی
دلشاد نصراللهی
دلشاد نصراللهی
اطلاعات تماس پزشک
تخصص ها
  • مامایی
  • زنان و زایمان
تحصیلات / آکادمی
افتخارات و جوایز
دریافت نوبت یا مشاوره با پزشک
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از پزشک هستید انتخاب کنید.
تعرفه نوبت ها بر اساس بیمه
نام بیمه مبلغ
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
مطب ماما دلشاد نصراللهی 09390410156 سنندج،میدان آزادی، ابتدای خیابان ژاندارمری، ساختمان پزشکان 407، طبقه 2
نوبت های امروز
ردیف بیمار زمان نوبت مطب
خدمات
نمایش بر روی نقشه