قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سامانه نوبت دهی اینترنتی "به‌نوبه"

www.benobe.ir

ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-1- به‌نوبه : سامانه ی است که به منظور ایجاد ارتباط جهت نوبت دهی بیمار ارائه می گردد.

۱-2 - سامانه: محصولی که به منظور استفاده از خدمات مورد نظر، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به مدیران مطب ها و مراکز پزشکی اعطا می‌گردد.

۱-3- مدیر مطب (منشی): شخصی حقیقی است که با معرفی توسط پزشک یا مرکز پزشکی به سامانه با اتصال به اینترنت از سامانه مدیریت مطب استفاده می کند.

۱-4- مطب : محلی است دارای مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح که با انعقاد قرارداد با سامانه توسط پزشک در سامانه تعریف شده و فعالیت می نماید.

۱-5 - پزشک: شخص حقیقی است دارای مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح که به امور پزشکی و پیراپزشکی مشغول بوده به منظور دریافت و انجام درخواست نوبت دهی بیماران در مطب فعایت می نماید.

۱-6- بیمار – شخصی حقیقی است که جهت دریافت خدمات نوبت دهی از مطب ها و مراکز پزشکی موجود در سامانه بانویت با مراجعه به وب سایت benobe.ir  از خدمات این سامانه استفاده می کند.

۱-7 - کاربر : شخصی است که با استفاده از سامانه به‌نوبه از خدمات آن استفاده می کند و میتواند بیمار، پزشک و یا مدیر مطب باشد.

1-8 - حساب کاربری: حسابی الکترونیکی است برای اشخاص موجود در سامانه (مدیر مطب ، پزشک ، بیمار) که برای استفاده از خدمات به‌نوبه در بانک اطلاعاتی سامانه ایجاد می شود.

1-9 - کارمزد : وجهی است که برای استفاده از خدمات سامانه توسط بیمار در قالب پرداخت الکترونیک توسط کارت های بانکی عضو شبکه شتاب در سامانه پرداخت می گردد. دریافت این وجه جلوگیری از اتلاف وقت پزشکان و مراکز پزشکی توسط افراد ناآگاه و بی مسئولیت را نیز در بر می گیرد.

1-10 – اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط اشخاص در اختیار به‌نوبه قرار داده می شود، اعم از اطلاعاتی که در زمان امضای تفاهم نامه توسط پزشکان در فرم مربوطه وارد می‌شود و نیز اطلاعاتی که به صورت تراکنش سامانه ای و در نتیجۀ استفاده از به‌نوبه در اختیار سامانه قرار می گیرد، مانند اطلاعات مربوط به تراکنش نوبت بیماران اعم از برنامه زمانی، زمان و جزئیات مربوط به هویت بیمار و غیره فقط با دستور مقام قضائی قابل ارائه خواهد بود.

1-11- قوانین و مقررات کشور: قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران شامل قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع تفاهم نامه.

ماده ۲ - حساب کاربری

۲-1- بیماران و یا مدیران مطب با ثبت نام یا امضای تفاهم نامه توسط پزشکان و مراکز پزشکی در به‌نوبه و نیز با هر بار استفاده از خدمات آن می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری به‌نوبه را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل ، شرایط و مفاهیم آن را پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند که این تغییرات به اطلاع کاربر خواهد رسید؛ بنابراین به کارگیری مداوم سامانه توسط کاربران به معنی قبول هرگونه تغییرات در آن است.

۲-۲ - افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی هستند می‌توانند دارای حساب کاربری در این سامانه باشند. برای استفاده از خدمات به‌نوبه بیمار می بایست نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در سامانه ثبت نماید.

۲-۳ - اطلاعات خواسته شده می بایست به صورت صحیح و به‌ روز در سامانه توسط کاربران وارد شود و مسئولیت عدم صحت اطلاعات وارد شده بر عهده کاربران می‌باشد. در صورت اثبات مورد یا مواردی خلاف واقعیت در این موضوع، سامانه حق پیگیری قانونی نزد مراجع ذیصلاح را داراست.

۲-۴ - کاربران متعهد می‌گردند که صرفا از شماره تلفن همراه خود برای ثبت نام در سامانه به‌نوبه اقدام کنند. مالک شماره تلفن همراه مذکور تماما مسئول حساب کاری خود بوده و سامانه به محض آگاهی از کذب این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.

۲-۵- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر در سامانه داشته باشد. در صورتی که سامانه اطلاع یابد که به نام یک شخص حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، سامانه مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن تمامی حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید و نیز حق تعقیب قضائی فرد به جهت امکان سوءاستفاده را برای خود محفوظ می دارد.

۲-۶- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری در سامانه یا سایر خدمات مربوط به به‌نوبه انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت استفاده افرادی غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات به‌نوبه استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود دارنده حساب کاربری می‌باشد.

۲-۷- وظیفۀ حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در کوتاهترین زمان موضوع را به سامانه اطلاع دهد. البته واضح است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به سامانه انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که توسط حساب کاربری مورد نظر انجام شده و می‌شود به عهدۀ کاربر خواهد بود.

۲-۸- کاربران به هیچ عنوان حق ندارند به اشخاص دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات به‌نوبه متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۲-۹ - در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کامل مورد نیاز را در اختیار سامانه قرار ندهد، سامانه می‌تواند حساب کاربری او را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به آن حساب کاربری امتناع نماید.

۲-۱۰- ممکن است در شرایطی حسب صلاحدید و تشخیص سامانه، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. کاربران، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام شده از سوی سامانه خواهند بود. در غیر این صورت سامانه می‌تواند حساب کاربری را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات خودداری کند.

ماده ۳ - استفاده از به‌نوبه

۳-۱- با استفاده از خدمات به‌نوبه کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از به‌نوبه برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین کشور یا خلاف شرع یا مغایر با عرف جامعه استفاده ننمایند.

۳-۲- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات به‌نوبه به صورتی که به به‌نوبه یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات به‌نوبه در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع سامانه اقدام نمایند، سامانه ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۳-۳- کاربران می‌پذیرند که سامانه ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی سامانه با آنها استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۳-۴- سامانه ممکن است کدهایی به منظور هدیه به بیمار ارائه کند که با وارد کردن این کدها در سامانه، یا درصدی از کارمزد کاسته یا درصدی از کارمزد پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب بیمار در سامانه به‌نوبه اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید سامانه بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، بیمار حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این رابطه نخواهد داشت.

۳-۵ -بیماران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین بیماران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند - حتی اگر سامانه در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه سامانه رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۳-۶- بیمار می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که سامانه در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات به‌نوبه قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد به هیچ وجه ندارد.

۳-۷ – بیمار می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش کارمزد به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که سامانه برای ارائه این کدها هزینه ای از بیمار دریافت نمی‌کند، این حق برای سامانه محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که سامانه تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۳-8 - مسئولیت تأمین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات به‌نوبه به عهدۀ کاربران است.

۳-۹-کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام فرآیند نوبت دهی از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات به‌نوبه ، از سامانه یا پزشکان موجود در آن کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کاربران یا پزشکان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین به‌نوبه خواهد بود. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین کشور باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، سامانه مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود

۳-۱۰ - با استفاده از خدمات به‌نوبه کاربران می‌پذیرند که در حین فرآیند نوبت دهی، به‌نوبه را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.

۳-۱۱ - کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی کشور در هنگام استفاده از به‌نوبه هستند.

۳-۱۲- کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی به‌نوبه را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.

۳-۱۳- کاربران می‌پذیرند که به‌نوبه خدمات نوبت دهی تنها خدمات سامانه ی است که ارتباط بین بیماران و مطب پزشکان و مراکز پزشکی را جهت توافق بر انجام یک معاینه یا خدمت پزشکی فراهم می‌کند. لذا هر نوبت داده شده که بیمار را با مطب پزشک یا مرکز پزشکی ارتباط می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین مطب و بیمار در نظر گرفته شود.

۳-۱۴- خدمات به‌نوبه ممکن است با مشارکت خدمات ادارات، سازمان ها، ارگانها و نهادهای دیگری ارائه شود که سامانه کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و به‌نوبه مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این موارد ندارد.

۳-۱۵ - از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری شخصی به غیر از کاربر ثبت شده از خدمات به‌نوبه استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مربوطه و همچنین هرگونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به مطب و سامانه متوجه کاربر می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور نسبت به سامانه دارای مسئولیت تضامنی می‌باشد.

۳-۱۶- کاربر متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود درخواست نوبت ارسال ننماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست ، مطب مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) نوبت بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و کارمزد برعهدۀ کاربراست.

۳-۱۷- کاربر می پذیرد بنا به درخواست نوع تخصص درخواستی خود در سامانه ، مطب یا مرکز پزشکی به او معرفی می شود و این نتیجه انتخاب اوست و مسئولیت هرگونه اشتباه و جبران خسارت با کاربر است.

ماده ۴ - هزینه ها و پرداخت

۴-۱- کاربر می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به سامانه می‌پردازد وجود ندارد.

۴-۲- کاربر می‌پذیرد کارمزد از طرف سامانه مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به مبلغ تعیین شده نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی سامانه می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به سامانه اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ سامانه را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

۴-۳- پرداخت کارمزد فقط از طریق روش‌هایی که توسط به‌نوبه مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری به‌نوبه ، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار .

۴-۴- کاربران می‌پذیرند کارمزد ارائه و اعلام شده از سوی سامانه، ممکن است بسته به عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی سامانه بر اساس استانداردهای موجود تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.

۴-۵- کاربر می‌پذیرد که باید کارمزد را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ به‌نوبه جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به سامانه پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ به‌نوبه یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق سامانه فراهم نشود، کاربر همچنان موظف به پرداخت کارمزد خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر با مرکز تماس سامانه با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر به هر دلیلی از جمله مشکلات سامانه پرداخت را انجام نداده باشد، سامانه حق دارد مبلغ آن را از اعتبار کاربر در به‌نوبه کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴-۶- کاربرمی‌پذیرد هیچوقت درخواست به‌نوبه ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات به‌نوبه را داشته باشد. کاربر اگر پس از ارسال درخواست نوبت و پذیرش در سامانه، درخواست را لغو کند، وی متعهد به پرداخت مبلغ کارمزد مذکور می‌باشد و یا سامانه مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴-۷- کاربر می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در مطب و مرکز پزشکی در نتیجۀ استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی سامانه حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب به‌نوبه کاربرکسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد سامانه به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مرتبط بر آن نباشد، مطب و یا سامانه مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود. همچنین چنان چه کاربر اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه پزشک یا مرکز پزشکی نماید حق مراجعه پزشک، مدیر مطب یا مرکز پزشکی به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن سامانه حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.

ماده ۵ - مسئولیت به‌نوبه

۵-۱- سامانه با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات به‌نوبه بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۵-۲- سامانه با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران در انتهای خدمات نوبت دهی تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

۵-۳- سامانه تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات سامانه ی خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.

۵-۴- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد سامانه محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، سامانه مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.

۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران به‌نوبه در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس و واحد رسیدگی به شکایات به‌نوبه مطرح و سامانه پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۵-۶- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات به‌نوبه و استفاده از سامانه ، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط به‌نوبه در سامانه قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات به‌نوبه آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق سامانه امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی مقدور نیست.

۵-۷- مسئولیت به‌نوبه فقط در فرضی است که از طریق سامانه به‌نوبه درخواست نوبت ارسال کرده است و سامانه با توجه به برنامه مطب یا مرکز پزشکی نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا اگر مطب و کاربر که در سامانه به‌نوبه ثبت نام کرده‌اند خارج از سامانه با یکدیگر بر انجام نوبت توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه سامانه نخواهد بود.

ماده ۶ - مسئولیت کاربران

۶-۱- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه کشور از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و سامانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و سامانه می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی سامانه به عمل آورد.

۶-۲- هرگونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار سامانه شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و سامانه حق غیر فعال نمودن کاربران و اقدام قانونی علیه ایشان را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

۶-۳- مدیر مطب یا مرکز پزشکی متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط به‌نوبه تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران کاربر و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ مدیر مطب بوده و در صورت لزوم سامانه به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به سامانه خواهد بود.

۶-۴- در صورتی که در زمان مراجعه به مطب یا مرکز پزشکی نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر اطلاع پیدا کند، موظف به اعلام گزارش به مرکز تماس سامانه و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده ۷ - موارد فنی

7-۱- کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) به‌نوبه شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

7-۲- کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات به‌نوبه را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در سامانه به‌نوبه یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

7-۳- کاربران حق ندارند سامانه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.

7-۴- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ به‌نوبه یا سامانه‌های مرتبط با به‌نوبه انجام دهند.

ماده ۸ - محتوای تولید شده توسط کاربران

سامانه ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، سامانه موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌ مرتبط به به‌نوبه کاربران این حق را به به‌نوبه می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربرد قانونی منتشر کند. همچنین سامانه مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.

ماده ۹ - قطع خدمات

سامانه در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (مدیرمطب یا کاربر ) می‌تواند برای سامانه یا سایر کاربران خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات به‌نوبه را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۰ - توافق از راه دور

10-۱- کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به سامانه، از طریق سامانه به‌نوبه بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.

10-۲-مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

10-۳- کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف سامانه به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

10-۴- کاربران با عضویت در خدمات به‌نوبه قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.