راهنمای نوبت دهی کلینیک ها و بیمارستان های دولتی
 

نوبت دهی کلینیک ها ، درمانگاه ها و بیمارستان های دولتی کردستان

برای دریافت نوبت به دکمه های زیر مراجعه کنید
توجه نوبت دهی مراکز درمانی بخش دولتی در سایت به‌نوبه انجام نمی شود و این صفحه صرفت جهت راهنمایی کاربران عزیز می باشد. و سامانه به نوبه هیچ گونه مسئولیتی در برابر نوبت دهی بیمارستان ها و کلینیک های دولتی ندارد.