دکتر بیان اسدی

دکتر بیان اسدی

اعصاب و روان (روانپزشک)
امتیاز کسب شده: رتبه ای داده نشده است.
دریافت نوبت یا مشاوره از دکتر بیان اسدی
برنامه نوبت دهی و بیمه های طرف قرارداد
ایـام هفته صبح عصـر
شنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
یکشنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
نام بیمه قیمت
اطلاعات وارد نشده است.
درباره دکتر بیان اسدی
روان‌درمانی.
درمان انواع اضطراب
افسردگی . اختلال دوقطبی
وسواس
اختلالات خواب
بیماری های روان تنی
مشکلات زناشویی و جنسی
سوگ و اختلال تطابقی
سایکوز روانپریشی
سنندج.خیابان مولوی،ساختمان مولوی،
08733291859

نظرات دیگران

پزشکان برتر

آنلاین از برترین پزشکان سایت نوبت رزرو کنید