دکتر آزاد فتاحی راد

دکتر آزاد فتاحی راد

داخلی
امتیاز کسب شده: 2.3
دریافت نوبت یا مشاوره از دکتر آزاد فتاحی راد
برنامه نوبت دهی و بیمه های طرف قرارداد
ایـام هفته صبح عصـر
شنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
یکشنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:00
نام بیمه قیمت
اطلاعات وارد نشده است.
درباره دکتر آزاد فتاحی راد
داخلی
سنندج کوچه یغموری.ساختمان مهر.طبقه4
08733299318

نظرات دیگران

نمایش مطب بر روی نقشه انجام نشده است.

پزشکان برتر

آنلاین از برترین پزشکان سایت نوبت رزرو کنید