دکتر کیوان صابونی

دکتر کیوان صابونی

جراح عمومی
امتیاز کسب شده: 4.0
دریافت نوبت یا مشاوره از دکتر کیوان صابونی
برنامه نوبت دهی و بیمه های طرف قرارداد
ایـام هفته صبح عصـر
شنبه تعطیل ساعت 16:30 الی 19:30
دوشنبه تعطیل ساعت 16:30 الی 19:30
چهارشنبه تعطیل ساعت 16:30 الی 19:30
نام بیمه قیمت
اطلاعات وارد نشده است.
درباره دکتر کیوان صابونی

سنندج،کوچه یغموری،ساختمان باران،طبقه سوم
08733226880

نظرات دیگران

نمایش مطب بر روی نقشه انجام نشده است.

پزشکان برتر

آنلاین از برترین پزشکان سایت نوبت رزرو کنید