کلینیک دندانپزشکی دکتر علی مفاخری

کلینیک دندانپزشکی دکتر علی مفاخری

دندانپزشکی
کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز انجام میشود. کشیدن دندان،ترمیم،عصب کشی،روکش و... توجه: در این مرکز ارتودنسی انجام نمیشود ساعت نوبت دهی هر پنجشنبه ساعت 12شب برای هفته بعد میباشد
مشاهده برنامه کاری پزشکان مرکز