کلینیک روانشناسی راویژ

کلینیک روانشناسی راویژ

اعصاب و روان (روانپزشک)
ارائه خدمات نوروفیدبک خانواده درمان،زوج درمانی روانشناسی فردی مشاوره قبل از ازدواج درمان اختلالات افسردگی و اضطرابی با رویکردهای روان درمانی طرحواره درمانی درمانگر کودک و نوجوان درمان اختلالات افسردگی ،اضطراب،بیش فعالی در کودکان مدیریت رفتارهای والدین ...
مشاهده برنامه کاری پزشکان مرکز