کلینیک جراحی دکتر افسون و امیر سعید صدیقی(مطب ولیعصر)

کلینیک جراحی دکتر افسون و امیر سعید صدیقی(مطب ولیعصر)

جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
کلینیک جراحی اعصاب دکتر افسون صدیقی و دکتر امیرسعید صدیقی کلینیک واقع در خیابان ولیعصر می باشد
مشاهده برنامه کاری پزشکان مرکز