وبلاگ

اخبار و دانستنی های پزشکی و حوزه سلامت

نوبت دهی بیمارستان توحید

نوبت دهی بیمارستان توحید

نوبت دهی بیمارستان توحید

لیست پزشکان متخصص استان گیلان(رشت)

لیست پزشکان متخصص استان گیلان(رشت)

لیست پزشکان متخصص استان گیلان(رشت)

نوبت دهی بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه

نوبت دهی بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه

نوبت دهی بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه

لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی سنندج و کردستان

لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی سنندج و کردستان

لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی سنندج و کردستان

برنامه هفتگی پزشکان متخصص بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

برنامه هفتگی پزشکان متخصص بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

برنامه هفتگی پزشکان متخصص بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

نوبت دهی بیمارستان شهدای دهگلان

نوبت دهی بیمارستان شهدای دهگلان

نوبت دهی بیمارستان شهدای دهگلان

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی قروه

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی قروه

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی قروه
آدرس : کردستان – قروه – انتهای بلوارسیدجمال الدین اسد ابادی
تلفن : ۰۸۷۳۵۲۲۶۱۶۲ – ۰۸۷۳۵۲۵۰۰۱۰ – ۰۸۷۳۵۲۵۲۴۶۰ – ۰۸۷۳۵۲۲۰۰۷۴

اسامی پزشکان بیمارستان توحید

اسامی پزشکان بیمارستان توحید

اسامی پزشکان بیمارستان توحید

نوبت دهی بیمارستان کوثرسنندج

نوبت دهی بیمارستان کوثرسنندج

نوبت دهی بیمارستان کوثرسنندج

نوبت دهی بیمارستان سینا کامیاران

نوبت دهی بیمارستان سینا کامیاران

نوبت دهی بیمارستان سینا کامیاران

نوبت دهی بیمارستان امام خمینی سقز

نوبت دهی بیمارستان امام خمینی سقز

آدرس : سقز – خیابان قدس – بیمارستان امام خمینی (ره)
تلفن : ۰۸۷۳۶۲۲۳۱۶۰ – ۰۸۷۳۶۲۲۴۴۴۳ – ۰۸۷۳۶۲۲۴۴۴۴

برنامه هفتگی پزشکان بیمارستان کوثر سنندج

برنامه هفتگی پزشکان بیمارستان کوثر سنندج

برنامه هفتگی پزشکان بیمارستان کوثر سنندج

نوبت دهی کلینیک ویژه سنندج

نوبت دهی کلینیک ویژه سنندج

نوبت دهی کلینیک ویژه سنندج