نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی

نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی

2 دیدگاه 21 آذر 1399 چاپ خبر بازدید: 27455
نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی
نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی ، نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی سنندج ، نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی ارتوپد

نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی ، نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی سنندج ، نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی ارتوپد

دکتر محی الدین حسینی
دکتر محی الدین حسینی
اطلاعات تماس پزشک
 تخصص ها
  • ارتوپدی
 تحصیلات / آکادمی
دکترا
 افتخارات و جوایز
پزشک نمونه
دریافت نوبت یا مشاوره با پزشک
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از پزشک هستید انتخاب کنید.
تعرفه نوبت ها بر اساس بیمه
 
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
دکتر محی الدین حسینی 08733230530 سنندج،4راه وکیل،ساختمان رازی،طبقه1
نوبت های امروز
 
خدمات
ارائه خدمات: تزریق آمپول های داخل مفصل و گرفتگی عصب دست تزریق آمپول زانو و شانه و آرنج
گچ گیری شکستگی