نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی

نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی

3 دیدگاه 21 آذر 1399 چاپ خبر بازدید: 103871
نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی
نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی ، نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی سنندج ، نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی ارتوپد

نوبت دهی دکتر محی الدین حسینی متخصص ارتوپدی در سنندج

 خدمات مطب دکتر محی الدین حسینی

ارائه خدمات: تزریق آمپول های داخل مفصل و گرفتگی عصب دست تزریق آمپول زانو و شانه و آرنج
گچ گیری شکستگی
 

آدرس مطب دکتر محی الدین حسینی

نام مطب تلفن آدرس
دکتر محی الدین حسینی 08733230530 سنندج،4راه وکیل،ساختمان رازی،طبقه1