دکتر محمد براری

دکتر محمد براری

اپیدمیولوژی و عفونی
امتیاز کسب شده: 2.2
دریافت نوبت یا مشاوره از دکتر محمد براری
برنامه نوبت دهی و بیمه های طرف قرارداد
ایـام هفته صبح عصـر
شنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:15
یکشنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:15
دوشنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:15
سه شنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:15
چهارشنبه تعطیل ساعت 16:00 الی 20:15
نام بیمه قیمت
اطلاعات وارد نشده است.
درباره دکتر محمد براری
متخصص اپیدمیولوژی و عفونی
سنندج،چهارراه صفری،کوچه کوکب،ساختمان پزشکان نوید،طبقه اول،واحد 2
08733285945

نظرات دیگران

نمایش مطب بر روی نقشه انجام نشده است.

پزشکان برتر

آنلاین از برترین پزشکان سایت نوبت رزرو کنید