نوبت دهی دکتر محمد قادری

نوبت دهی دکتر محمد قادری

0 دیدگاه 13 دی 1399 چاپ خبر بازدید: 10434
نوبت دهی دکتر محمد قادری
نوبت دهی دکتر محمد قادری
دکتر محمد قادری ـ نوبت دهی دکتر قادری سنندج ـ دکتر قلب کودکان - متخصص قلب کودکان ونوزادان

نوبت دهی دکتر محمد قادری
دکتر محمد قادری ـ نوبت دهی دکتر قادری سنندج ـ دکتر قلب کودکان - متخصص قلب کودکان ونوزادان

 

دکتر محمد قادری
دکتر محمد قادری
اطلاعات تماس دکتر محمد قادری
 تخصص ها
  • فوق تخصص قلب کودکان
 تحصیلات / آکادمی
فوق تخصش قلب کودکان و نوزادان و نوجوانان دارای بورد فوق تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 افتخارات و جوایز
 
دریافت نوبت و مشاوره دکتر محمد قادری
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از پزشک هستید انتخاب کنید.
تعرفه نوبت ها بر اساس بیمه
 
معرفی مطب ها
نام مطب تلفن آدرس
دکتر محمد قادری 08733245218 سنندج،خیابان مولوی،ساختمان پزشکان مولوی
خدمات دکتر محمد قادری
ارائه خدمات:
ویزیت کودکان و نوزادان و نوجوانان، انجام اکوکاردیوگرافی
نوار قلب و ویزیت نوزادان و کودکان و نوجوانان
اکوکاردیوگرافی پیشرفته قلب