نوبت دهی دکتر علیرضا شفیعی ارتوپد سنندج

نوبت دهی دکتر علیرضا شفیعی ارتوپد سنندج

4 دیدگاه 17 مرداد 1400 چاپ خبر بازدید: 14245
نوبت دهی دکتر علیرضا شفیعی ارتوپد سنندج
دکتر علیرضا شفیعی ارتوپد سنندج
نوبت دهی دکتر علیرضا شفیعی ارتوپد سنندج در سامانه به نوبه فعال گردید

دکتر علیرضا شفیعی ارتوپد سنندج
نوبت دهی دکتر علیرضا شفیعی ارتوپد سنندج در سامانه به نوبه فعال گردید

 

معرفی مطب های دکتر علیرضا شفیعی
نام مطب تلفن آدرس
کلینیک ام ار‌ای آرا 09185200521 خیابان تعریف - خ هدایت _ جنب کلینیک تامین اجتماعی طبقه دوم ام ار آرا

 

دریافت نوبت دکتر علیرضا شفیعی